Friday, 6 May 2016

Name of club coordinators of VSSA Club
1.      Sumit meena 3rd year CIVIL
2.      Prateek jain 3rd year CIVIL
3.      Taro suniyo 3rd year CIVIL
4.      Sushmita singh 3rd year CIVIL
5.      Tarun kumar 3rd year CIVIL
6.      Shrikant Sharma 3rd year CIVIL
7.      Nidhi bhavsar 3rd year CIVIL
8.      Jitendra 3rd year CIVIL
9.      Vivek agarwal
10.  Ravi verma
11.  Shubham sharma
12.  Himanshu Sharma(fee due)(2nd year)
13.  Arpit Sharma(fee due)
14.  Lokesh jangid(fee due)
15.  Deepesh Sharma(fee due)
16.  Medha tiwari
17.  Narayan singh (first year)
18.  Manmeet (fee due)
19.  Nitish kumar
20.  Simran jain
21.  Ravi lalwani
22.  Garvita kaushik
23.  Aritrika dutta
24.  Renu kanwar
25.  Richa jorwal
26.  Poonam rathora
27.  Fahad rehman
28.  Jaskaran kaur
29.  Bhumika singh
30.  Rishab parwal
31.  Pankaj singh rathora
32.  Budhi prakash Yadav
33.  Kartikey pareek
34.  Rajat Mishra
35.  Bhupendra Sharma
36.  Sunil kumar
37.  Utkarsh tiwari
38.  Ritik tiwari
39.  Kumar satyam

40.  Amar kant tyagi

No comments:

Post a Comment